Wewnętrzna motywacja

Gdy lider orientuje się w potrzebach swoich pracowników, może tak dostosować swoje podejście do zarządzania, aby zwiększyć ich zaangażowanie i skuteczność.

Jak i gdzie wykorzystać siłę swoich mocnych stron? Fragment rozmowy doradczej.

Jestem tu, aby przybliżyć Ci perspektywę Twojego potencjalnego pracownika.

Od 12 lat mam przyjemność być blisko osób zarządzających i pracowników, w tym od 4 lat pracuję z przedsiębiorcami i z osobami na drodze zmiany ścieżki zawodowej i rozwoju. Wsłuchuję się w to co mówią, jakie mają potrzeby, z czym się mierzą, co zabiera im radość z pracy i obserwuję jakie doświadczają przy tym emocje. Mając szerszą perspektywę, łączę te światy, aby lepiej ze sobą współpracowały. Tak dzieje się zarówno podczas konsultacji, jak i warsztatów szkoleniowych, na których zarówno liderzy jak i współpracownicy wspólnie pracują nad budowaniem wewnętrznej siły, rozwijaniem empatii, poczucia bezpieczeństwa i przynależności. 

Obecnie można zauważyć wśród ludzi dużą potrzebę indywidualizacji, zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. Bo potencjał ludzki jest ogromny i kryje w sobie m.in. różne wymiary, takie jak np. fizyczne, społeczne, emocjonalne, umysłowe i duchowe. Natomiast warunkiem jego wykorzystania jest właśnie świadomość siebie (jakie mam potrzeby, do czego dążę, przed czym uciekam i czego nie chcę) i innych (pomóc innym w uwalnianiu ich potencjału).

I tym samym osoby zatrudnione w miejscach pracy mają różne potrzeby, predyspozycje (często bogatsze niż tylko te dla danego stanowiska) i tęsknoty.

A teraz przeczytaj fragment mojej prawdziwej rozmowy z Kasią, która jest idealnym przykładem na to, że każdy pracownik ma unikalne potrzeby, motywacje i mocne strony. Zadałam jej sześć różnych pytań. Przy czym pytania 1 – 5 są zasadnicze. Natomiast pytanie 6 – rozwojowe, „co dalej?”. U Kasi zaobserwowałam spójność wypowiedzi, co świadczy w pewnym stopniu o jej świadomości siebie i swoich potrzeb. 

W słowach Kasi znajdziesz odpowiedzi na pytania, które być może często sobie zadajesz: Dlaczego Ci ludzie nie chcą się zaangażować? 

Fragment rozmowy doradczej z dorosłą osobą.

Usłysz potrzeby pracownika.

1. Jak myślisz, jakim pracownikiem jesteś?

Kasia: „Lubię i potrafię pracować z ludźmi, podobnymi do mnie, ale też z mającymi inne poglądy, wartości, ważne jest dobre samopoczucie wszystkich i zrealizowany cel zespołowy. Ważne jest dla mnie też, żeby druga strona nie narzucała swoich „poglądów”, ograniczając, w ten sposób przestrzeń drugiej osoby co często z mojego doświadczenia przekłada się na pracę. Osoba ta potrafi, w ten sposób, zablokować pracę, kreatywność w rozwiązywaniu problemów, czy też wpłynąć na samą satysfakcję z mojej pracy. Poglądy drugiej osoby nie mogą wpływać na moją pracę”.

Jakie potrzeby słyszę z jej wypowiedzi?

 • praca z ludźmi podobnymi do mnie, ale też z mającymi inne poglądy, wartości (potrzeba: różnorodności, urozmaicenia),
 • dobre samopoczucie wszystkich (potrzeba: kontaktu z innymi, zaufania, harmonii),   
 • posiadanego celu zespołowego (potrzeba: współpracy, wspólnoty, celu, sensu), 
 • żeby druga strona nie narzucała swoich „poglądów” (potrzeba: przestrzeni, bycia widzianym ze swoimi pomysłami, zaufania)
 • kreatywność w rozwiązywaniu problemów (potrzeba: przestrzeni, bycia widzianym ze swoimi pomysłami, kreatywności, wyrażania własnego „ja”, złożonych zadań).

Pytania do Lidera:

 1. Czy mam zawsze odpowiedź na każde pytanie?
 2. Czy za wszelką cenę chcę bronić własnych założeń?
 3. Czy kurczowo chcesz trzymać się własnych założeń i przekonań?
2. Co jest dla Ciebie ważne w pracy?
 
Kasia: Ważniejsza jest droga, bo często uczę się nowych rzeczy w ten sposób, cel jest tylko taką „wisienką na torcie”. Osiągniecie celu, nie jest dla mnie nadrzędne, w kontekście dążenia do wyników i osiągania w związku z tym premii czy awansu. Ważne jest dla mnie budowanie relacji z innymi i przestrzeganie norm społecznych, praworządność, transparentna komunikacja – ważne aby nie było niedopowiedzeń, jasne zasady i komunikacja. Zapobiega to późniejszym problemom. Skupiam się na rozwiązywaniu złożonych problemów, lubię wyzwania i pracę „detektywa” i satysfakcję rozwiązania„.

Jakie potrzeby słyszę z jej wypowiedzi?
 
 • droga, bo często uczę się nowych rzeczy w ten sposób (potrzeba: uczenia się i samorozwoju),
 • przestrzeganie norm, praworządność, transparentna komunikacja (potrzeba: jasności, określonych zasad i norm oraz ich przestrzeganie, spójności, uczciwości),
 • rozwiązywaniu złożonych problemów, lubię wyzwania (potrzeba: wyzwań, sprawstwa, satysfakcji z rozwiązania problemu).

Pytania do Lidera:

 1. Czy masz określone standardy i wymagania dla siebie i innych, jakie są i jak je realizujesz? 
 2. Jakie zasady są dla Ciebie nie do przekroczenia?
 3. Jakie zachowanie innych jest dla Ciebie nie do zaakceptowania i dlaczego?
 4. Jakie są Twoje priorytety i jakie zasady postępowania pomagają ci je realizować?
 

3. Z jakimi osobami pracuje Ci się najtrudniej? 

K.: Z osobami zorientowanymi tylko na cele, ukazującymi brak zaufania. Takimi, które nie dają możliwości realizowania zadań po swojemu, tylko w sposób jaki one to robią czy zrobiłby (Mam takie doświadczenia, np. z pisaniem maile, które były kontrolowane w jaki sposób są pisane)„.

4.  Jak wyobrażasz sobie idealnego szefa

K.: „Dla mnie idealny szef to taki, który wspiera w trudnych sytuacja, daje poczucie „bezpieczeństwa”. Potrafi w odpowiednim momencie powiedzieć mądrze komunikaty negatywne, tak aby wspierały, a nie „dołowały”. Nie zawsze wykonujemy obowiązki poprawnie i odpowiednio przekazana informacja może bardzo dużo pomóc. Umiejący podziękować – docenić, wtedy kiedy sytuacja tego wymaga, ale również musi być to odpowiednie niezbyt częste – wspierające w odpowiednich momentach. Typ lidera z dobrą komunikacją, który potrafi dostrzec słabe, jak i mocne strony członków zespołu i odpowiednio rozłożyć pracę. Liczący się ze zdaniem współpracowników, wtedy kiedy sytuacja tego wymaga, będzie empatyczny”.

5. Jakie wartości są dla Ciebie najważniejsze w życiu zawodowym? 

Kasia: Moje wartości to punktualność, uczciwość, kontakty międzyludzkie, zaangażowanie, zaufanie, sens pracy, etyka, prawda, harmonia, profesjonalizm„.

Pytanie do Lidera: Jakie potrzeby wynikają z tych wartości?

6. Jak zamierzasz czerpać siłę ze swoich mocnych stron?

K.: Już sama świadomość moich mocnych stron sprawia mi radość i buduje pewność siebie. Wyłapuję problemy i chętnie je rozwiązuję. Przestrzegam zasad i norm, cenię sobie uczciwość. Cenię sobie również kontakt z ludźmi, z różnymi ludźmi. Interesują mnie kadry i finanse. Bardzo ważny jest dla mnie porządek, co również przekłada się na dokumenty z którymi pracuję. Potrafię  zoptymalizować procesy, a co za tym idzie czas na wykonywane zadania (czas to pieniądz), lojalność i rzetelność sprawdzanie informacji oraz dokumentów, wychwytywanie ew. rozbieżności, zagrożeń. Na powierzone zadania potrafię spojrzeć w szerszym kontekście. Chciałabym pracować jako koordynator projektów. Każdy projekt to nowe wyzwanie, z pewnością nie groziłaby mi nuda. Mogłabym realizować projekty zgodnie z wytycznymi, rozliczając finanse we właściwym czasie. Tworzyć harmonogramy wszystkich etapów projektu, opracowywać procedury, formularze i regulaminy. Rozwiązywałabym problemy, które na pewno pojawiałyby się w trakcie projektu.

Utwierdziłam się tylko, że idę w dobrym kierunku„.

Podsumowanie.

Jak więc utrzymać motywację swoich pracowników? 

Jedną z najcenniejszych rzeczy, jakie możesz zrobić dla swoich pracowników, jest zrozumienie, co jest dla nich ważne. Kiedy zrozumiesz, co jest dla nich istotne, zobaczą, że zostali zauważeni i zrozumiani. To już połowa sukcesu. Tak samo jest z emocjami, jeśli je zauważymy i nazwiemy, to wraz z tym przychodzi uczucie ulgi.  

Bez poczucia, że ich potrzeby są uwzględniane, mogą stracić z czasem zainteresowanie swoją pracą, wewnętrzną satysfakcję. Wtedy wszystkie korzyści z posiadania zmotywowanych pracowników znikają. 

Im bardziej zróżnicowany jest Twój zespół, tym większy będzie wachlarz tych potrzeb. To, co jest motywujące dla jednej osoby, może nie motywować innej. Z tego powodu warto na początku poszukać wspólnych potrzeb dla wszystkich i dbać o nie w miarę możliwości.  

Jakie potrzeby i mocne strony Twoich współpracowników są ważne dla efektywnego funkcjonowania zespołu?

Czy chcesz lepiej zrozumieć siebie i innych ludzi? Skorzystaj ze wsparcia Pani ZrozumienieSiebieiInnych i odkryj nowe sposoby na lepszą komunikację i relacje! 🙋‍♀️


Literatura: Porozumienie bez przemocy. O języku serca. Rosenberg, Marshall B. 2009

5/5