Moja oferta dla firm.

Wspieram firmy, instytucje i osoby prywatne. Prowadzę indywidualne konsultacje dla pracowników i sesje grupowe. Tworzę programy jak najbardziej dopasowane do potrzeb moich Klientów. Każde spotkanie jest inne. Na każdym spotkaniu coś innego jest potrzebne jego uczestnikom. 

Inspiruję do otwartości na perspektywę innych osób:
„Łączę” ludzi zorientowanych na zadania i wyniki z ludźmi zorientowanymi na relacje. Akceptacja naszej odmienności jest fundamentem pod rozwijanie i korzystanie z innych umiejętności, które pomagają budować relacje w środowisku zawodowym, jak: pokonywanie kryzysów, aktywne słuchanie, negocjacje, zarządzania zespołem, współpraca, rozwiązywanie konfliktów. Wspieram w lepszym zrozumieniu siebie i innych, by mimo różnic w postawach i stylach pracy, osiągać indywidualne i zespołowe cele. 

Jeśli zależy Państwu:

  • na budowaniu atmosfery współpracy oraz komunikacji w zespole i między zespołami innych działów,
  • aby zabezpieczyć firmę na nieprzewidziane rekrutacje i związane z tym duże koszty,
  • na dobrych opiniach o firmie, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz organizacji

oraz jeżeli ważna jest dla Państwa: 

  • wiedza, która zaprowadzi do zrozumienia, czego nie robić, aby nie stracić ważnego człowieka w zespole,
  • wiedza o człowieku, co robić, jak z nim rozmawiać, aby miał poczucie przynależności i był zaangażowany
to zapraszam do kontaktu. Opowiem jak pracuję, odpowiem na pytania oraz zadam kilka własnych. 

Bardzo lubię w trakcie współpracy obserwować momenty „aha”, a na koniec widzieć ten błysk zrozumienia. Im więcej wiedzy, tym mniej opinii i nieporozumień.